บริษัท ชินโชะ เค แมค พรีซิชั่น พาร์ท (กรุงเทพ) จำกัด
  SHINSHO K'MAC PRECISION PARTS (BANGKOK) CO.,LTD.
   
 
 
 
  エンジン
 
 

  ニップル   ニップル   ニップル
     
           
  オルタネーター ボルト   オルタネーター ボルト    
       
           
  ニップル ハウス   パイプ    
       
           
  ジョイント   ロッド   ロッド
     
  ロッド   ロッド   ニップル
     
  ターボチャージャー スタッド ボルト        
         
 
 
 
Copyright © 2011 SHINSHO K'MAC PRECISION PARTS (BANGKOK) CO.,LTD.(SKPP Bangkok)All right reserved